Wynajem hali magazynowej i produkcyjnej

Hala produkcyjna (magazynowa) – wynajem w strefie przemysłowej

 • Przyjęto założenie, że najemca będzie mógł wynająć około 850m2 powierzchni magazynowej, lub wielokrotność tego metrażu.
 • Strefy wynajmu hali magazynowej wydziela się poprzecznie do dłuższej osi hali, także najemca zawsze ma dostęp do boksów sanitarno-socjalnych zlokalizowanych po długości budynku.
 • Do większości z modułów przeznaczonych pod najem zapewniono dostęp bezpośrednio z zewnątrz.
 • Zakres prac wg niniejszego projektu przewiduje wykonanie ścian zewnętrznych boksów socjalno-sanitarnych bez wprowadzania wewnętrznych podziałów. Zarówno powierzchnia przemysłowa, powierzchnia magazynowa, jak i socjalno-sanitarna będzie mogłabyć wyposażona i wykończona według potrzeb najemcy. Do jego decyzji pozostawia się rozmieszczenie i rodzaj ścianek działowych, drzwi wewnętrznych itp.
 • Do wskazanych miejsc przedstawionych w aranżacji z etapu projektu budowlanego doprowadzono instalacje wodno-kanalizacyjną, wentylację, instalację grzewczą, elektrykę, instalację teletechniczną. W projekcie nie uwzględniono wyposażania w ustępy, umywalki, prysznice, grzejniki itd
 • Podejścia mediów przewidziano w posadzce oraz w przestrzeni sufitowej. Rozdzielnie elektryczne, przewidziane dla każdego modułu najmowanego, umożliwiają rozprowadzenie instalacji elektrycznej zgodnie z potrzebami najemcy.
 • W posadzce na powierzchni przemysłowej i powierzchni magazynowej do wynajęcia, zaprojektowano rury osłonowe w celu łatwiejszego rozprowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Poszczególne moduły najmu posiadają własne liczniki poboru energii, ciepła i wody.
 • Korytarze, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia techniczne itp. stanowią osobną strefę z licznikami, w celu ułatwienia rozliczenia zużycia mediów.

Hala magazynowa (produkcyjna) – wynajem w strefie biurowej

 • Powierzchnie biurowe pod najmem rozwiązano jako jednoprzestrzenne. Możliwe jest wprowadzenie podziału na mniejsze pomieszczenia.
 • Dla biurowych obszarów najmu zakłada się podliczniki energii elektrycznej.
 • Na parterze dodatkowo wydzielono obszar nr 25 przewidziany pod najem dla funkcji gastronomicznej.
 • Korytarze, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia techniczne, izba pamięci, itp. stanowią osobną strefę z licznikami.

Wynajem hali we Wrocławiu – wytyczne architektoniczne

Aranżacje stref wynajmu hali we Wrocławiu powinny spełniać wymagania:

 • aktualnego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • aktualnego Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Proponowana aranżacja powinna być zgodna z operatem pożarowym zamieszczonym w projekcie Budowlanym.
 • Konstrukcja stalowa boksów socjalno-sanitarnych jest modularna i może być demontowana i przestawiana w celu zapewnienia elastycznej aranżacji wnętrz hali przemysłowej.
 • W przypadku wykorzystaniu boksów wzdłuż osi B pod funkcję socjalno-sanitarną należy wykonać sufit podwieszany z warstwą wełny mineralnej w celu polepszenia parametrów cieplnych pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Drzwi wewnętrzne wstawiane wtórnie powinny być tego samego typu i koloru, jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu.

Zobacz też: Powierzchnie magazynowe do wynajęcia – Wrocław

Wynajem hali magazynowej i produkcyjnej we Wrocławiu
Idź do góry strony